Open Kaizen Event hos Bufetat 25. februar

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Nettverksmøtet begynte med lunsj hos Bufetat, Senter for Administrasjon og utvikling (BSA). Representanter fra BSA innledet med litt informasjon om Bufetat og BSA, deres arbeid med Lærende hverdag/lean og en innføring i problemstillingen som relaterte seg til digitaliseringsprosessen av fysisk post. Deretter gikk Daryl og Annette gjennom Kaizen og A3 fra et teoretisk perspektiv før deltagerne fikk «gå prosessen i gemba». Selve problemløsningen foregikk i grupper hvor tavle og A3 ble benyttet for å forbedre den aktuelle prosessen hos BSA. Til slutt var det en kort oppsummering i plenum med presentasjon av forbedringsforslag, deling av læring og evaluering av nettverksmøtet. 

I løpet av en ettermiddagsøkt fikk deltagerne både teoretisk og praktisk erfaring med problemløsning og Bufetat/BSA fikk nyttige innspill, nye ideer og mange forslag til sitt forbedringsarbeid. Lean forum BTV oppfattet at deltagerne likte arrangementet og tar sikte på å gjennomføre flere slike Open Kaizen Events.
Virksomheter som ønsker å være vertskap for et slikt arrangement, kan ta kontakt med oss slik at vi sammen kan legge til rette for opplegget.

Tekst: Henning Østrem, Bufetat og styret i Lean Forum BTV-regionen.

.

F.v.: Daryl Powell (SINTEF/styret Lean Forum BTV) og Henning Østrem (Bufetat/styret Lean Forum BTV).

F.v.: Daryl Powell (SINTEF/styret Lean Forum BTV) og Anette Sukke Fjeldsaa (Prysmian Group/styret Lean Forum BTV).

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.