Studiebesøk hos GKN Aerospace

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.

Over 30 personer deltok på studiebesøket.

GKN Aerospace Norway AS er produsent av komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flymotorprodusenter.
Virksomheten ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2016. De hevder seg godt i et tøft internasjonalt marked, og viser hvordan bruk av digitalisering og automatisering skaper solide industriarbeidsplasser i Norge.

Studiebesøket inneholdt:
- Presentasjon av GKN
- Gembawalk - informasjon og omvisning
- Oppsummering og spørsmål

Årsmøtet ble avholdt i etterkant av studiebesøket.
Ny styresammensetning kan du se her.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.