Studiebesøk hos Jotun Vindal 27. november

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Tid: Onsdag 27. november kl 12.00 – 16.00
Sted: Jotun Vindal, Industriveien 70, 3234 Sandefjord

Jotun har jobbet med Lean i mange år og er en av Norges fremste leanbedrifter. De har i mange år jobbet målbevisst rundt kulturbygging. Pingvinkulturen er sentral i alt Jotun foretar seg, og er også en av grunnpilarene i Jotun Production System. Jotun er også svært dyktige på innovasjon. På enkelte produktområder har de gått over fra å selge maling til tjenester.
Har du lyst til å høre mer om kulturbygging i verdensklasse samt hvordan maling kan bli en spennende tjeneste, så bli med på studiebesøk hos Jotun onsdag.

Program:
12.00 – 12.30  Lunsj
12.30 – 14.00  Om Jotun og deres Leanreise
14.00 – 16.00  Omvisning i fabrikken
16.00 – 16.10  Avslutning

Det spiller ingen rolle om du kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting, her er det mye å lære. Det blir servert enkel lunsj under besøket.  
Påmelding kan gjøres her.

Deltakeravgift:

Bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV-regionen kr 550,- + mva.
For å få mest mulig utbytte av besøket anbefaler vi at flere fra samme virksomhet melder seg på, og vi tilbyr derfor våre medlemmer grupperabatt: «Kom 2 betal for 1». 3.person 50%.

Private medlemmer k 850,- + mva.

Ordinær deltakeravgift kr 950,-+ mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Kontaktperson: Tove Løkken sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no  mobil 40 60 81 31

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.