Temamøte og Generalforsamling: Produktivitetsspranget, muligheter for vår bedrift

Nettverket i Lean Forum BTV-regionen inviteres til å delta i generalforsamling og temamøte:
Tirsdag 14. april 2015 kl 14.00. Møtet holdes i Innovasjon Norges lokaler, Raveien 205, Borre. Etter en tidseffektiv generalforsamling åpner vi for ettermiddagens faglig tema, som er presentasjon av Lean Forum Norges initiativ: Produktivitetsspranget.

Nettverket i Lean Forum BTV-regionen inviteres til å delta i generalforsamling og temamøte:
Tirsdag 14. april 2015 kl 14.00. Møtet holdes i Innovasjon Norges lokaler, Raveien 205, Borre.

Klikk her for å sende påmelding!

Forumet har hatt en spennende oppstartsperiode, der regionsamlinger sommeren 2014 og i februar 2015 har hatt oppslutning av mange interesserte. Styret legger opp til spennende aktiviteter også videre i 2015. Til generalforsamlingen 14. april har vi invitert Lean Forum Norge til å orientere om sitt initiativ Produktivitetsspranget,  som er en nasjonal satsing for å rulle ut Lean kompetanse i norske virksomheter.

Initiativet henter inspirasjon fra og samarbeider med prosjektet Produktionslyftet i Sverige, der ca 200 bedrifter som har deltatt, har gjort store framskritt i evnen til å forbedre egen effektivitet og konkurransekraft. Prosjektet har ført  til store omlegginger og vellykket implementering av kontinuerlig forbedring i de fleste av deltakerbedriftene.

Vi får en innføring i bakgrunnen for Produktionslyftets suksess i Sverige, mål for Lean Forum Norges plan for utrulling i Norge og enkeltbedrifters mulighet til å delta i det norske prosjektet. Du får en unik mulighet til å lære hvordan Produktivitetsspranget kan få betydning for deg og din bedrift.

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling finner du her:

Innkalling til generalforsamling Lean Forum BTV

Ingen deltakeravgift. Meld deg på her

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.