Workshop: Vanlige utfordringer og gode løsninger i forbedringsarbeidet

Tid: 18. januar kl. 12. Sted: Isola as, Prestemoen 9, Eidanger

Dere har startet på den spennende og utfordrende reisen det er å systematisere forbedringsaarbeidet og jobbe målbevisst med kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Dere skaper entusiasme, medarbeiderne er motivert og dere begynner å registrere resultater av tiltakene.
Etter en stund erfarer dere likevel at ikke alt går på skinner. Helt ordinære utfordringer i den daglige driften gjør at de nye rutinene utfordres og kanskje kommer litt i bakgrunnen. Det er fristende lett å falle tilbake til gamle vaner.

  • Hvordan beholder vi trøkket i forbedringsarbeidet?
  • Vanlige utfordringer - gode løsninger.
  • Hvilke resultater venter vi å oppnå?

Program:

  • Innledning
  • Gemba Walk
  • Erfaringsdeling og dialog

Tor Lømo-Hansen, som er ansvarlig for forbedringsarbeidet i Isola og leder i Lean Forum BTV-regionen, leder workshopen

Isola AS har jobbet i flere år med kontinuerlig forbedring i fabrikken i Eidanger, ved Røros dør- og vindsufabrikk og ved Platon på Notodden. De tre virksomhetene har svært ulike produkter og prosesser. Behov og muligheter for kontinuerlig forbedring er forskjellig. Likevel har de mye å lære av hverandres erfaringer, og resultatene av systematisk forbedringsarbeid begynner å vise seg.

I workshopen får du ta del i erfaringene de tre fabrikkene har gjort og holde dem opp mot egne erfaringer og behov i forbedringsarbeidet.

Workshopen er gratis for medlemmer. Deltakeravgift ikke-medlemmer: kr 250.
Bli medlem

Blir du medlem før 18. januar, betaler du ikke deltakeravgift.
Meld deg på her

Lean Forum BTV-regionen ønsker dere God Jul og et Godt nytt år!
Hilsen styret

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.