Nettverkssamling hos Sykehuset Innlandet, Lillehammer 13. mars

Lean Forum Innlandet i samarbeid med Sykehuset Innlandet inviterer til nettverkssamling mandag 13. mars på Lillehammer.

Om Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer:
Divisjon Lillehammer besluttet i 2012 at sykehuset skulle bygge sitt forbedringsarbeid på Lean.
Sykehuset har fra mai 2012 gjennomført flere forbedringsprosesser på ulike avdelinger og enheter. Disse har gitt gevinster for pasienter og internkunder, men også synliggjort utfordringer med å nå ut og skape forståelse hos alle involverte aktører.
Forbedringsarbeidet har synliggjort behovet for en grunnleggende opplæring av Lean-metodikken til alle ansatte.
Lean Forum Innlandet er nå så heldige å få komme på besøk for å høre om forbedringsarbeidet på sykehuset.

Program

10.30 - 11.00

Registrering, kaffe/te og litt mat

11.00 - 12.00

Utvikling av Lean på sykehuset i perioden 2011 - 2017

12.00 - 14.30

Gruppevis presentasjon av forbedringsarbeid på sykehuset 

 

* 5S-arbeid/bruk av tavler

 

* Sammedagskirurgi

 

* Trombolyse og lungekreft

 

* Utviklingsrommet og opplæringsmoduler for Lean

14.30 - 14.45

Pause

14.45 - 15.15

Oppsummering og spørsmål (plenum)

   

Nettverkssamlingen er aktuell for alle; enten dere kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting. Her er det mye å lære.

Mer utfyllende program her:

Studiebesøk hos Sykehuset Innlandet_130317

Presentasjonsmateriell

Lungekreft
Presentasjon 5S
Behandling av akutt hjerneslag
Sammedagskirurgi
Utviklingsrommet og opplæringsmoduler for Lean - Are Fjermeros
Utvikling Lean SI -Lillehammer 2011 - 2017

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.