Påmelding studiebesøk NATRE Gjøvik 21.september 2017

I fjor var vi på studiebesøk hos NATRE for å høre om hvordan de hadde forberedt seg før introduksjon og oppstart med Lean i sine 4 fabrikker samtidig.

Vi har nå fått lov til å komme tilbake ett år etter, for å se og høre hva de har klart å skape av endringer og forbedringer i løpet av dette året. Les her om forrige studiebesøk. Fullstendig program og invitasjon finner du her:

Invitasjon til studiebesøk hos NATRE Gjøvik 21 sept 2017

.
Pris kr 960,- + mva pr deltaker. Begrenset antall plasser. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de som deltok i fjor får fortrinnsvis til å delta igjen.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.