Studiebesøk hos Dokka Fasteners

Vi inviterer til studiebesøk onsdag 4. september kl 10.00 - 13.30 hos Dokka Fasteners AS, Rosteinvegen 7, 2970 Dokka.

Hovedtema for nettverkssamlingen vil være Produktivitetsspranget, som er en ny satsing fra Lean Forum Norge.

Dokka Fasteners er en av deltagerbedriftene, og vi får høre mer om hva Produktivitetsspranget egentlig er, og Dokka Fasteners deler sine erfaringer med oss. 
Hovedfokus vil være på de resultater/effektrealiseringen de har sett ved å ha deltatt i ProduktivitetsSpranget, både hardcore facts og blant de myke faktorene.

I tillegg til presentasjoner og diskusjoner, blir det omvisning i bedriften hvor vi får se hvordan de jobber med pulstavle, moderne vedlikehold, operativ styring etc.

Pris for nettverksmøtet er kr 550,- + mva for Lean Forum Innlandets bedriftsmedlemmer. Andre kr 950,- + mva.

Det blir servert enkel lunsj.

Faktura blir utsendt etter påmelding. 
Begrenset antall plasser, først til mølla som gjelder.  Link til påmelding  

For mer informasjon kontakt: Tove Løkken,  tove.lokken@leanforumnorge.no  
mobil 40 60 81 31

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum Innlandet

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.