Årsmøte Lean Forum Innlandet

27 juni 10:00 - 27 juni 11:00 Legg til kalender

Styret Lean Forum Innlandet inviterer bedriftsmedlemmene i Lean Forum Innlandet til årsmøte, digitalt via Teams mandag 27.juni kl 10-11.

.

PROGRAM:

Åpning og konstituering

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:  

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove.lokken@leanforumnorge.no
 
Påmelding til årsmøtet via linken her. Påmeldingsfrist 17.juni.
De som er påmeldt vil en uke før møtet,  få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum Innlandet

Bli medlem i Lean Forum Namdal