Årsmøte Lean Forum Innlandet

30 juni 09:00 - 30 juni 10:00 Legg til kalender

Styret Lean Forum Innlandet inviterer sine bedriftsmedlemmer til årsmøtet som blir avholdt på Teams.

Påmeldingslink her

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager for årsmøtet. Sakspapirer til medlemmene sendes ut senest 1 uke før møtet.

Forslag sendes på mail til sekretariatet Tove Løkken tove@leanforuminnlandet.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal