Webinar: TETT PÅ - Sykehuset Innlandet

28 nov 12:00 - 28 nov 13:00 Legg til kalender

Lean Forum Innlandet inviterer til webinar: TETT PÅ-lederskap i Sykehuset Innlandet. 

I webinaret møter vi Ole Christer F. Lund, Enhetsleder, psykologspesialist, BUP Poliklinikk Hamar, Sykehuset Innlandet HF.

Fra 2018 har Lund vært leder av BUP Hamar, og har ledet mange endrings- og omstillingsprosesser både når det gjelder fagutvikling/innovasjon, digitalisering, arbeidsmåter, organisasjon og ledelse. Etter pandemien har BUP-feltet hatt en kraftig økning av henvisninger, og man har måttet gjøre grep for å unngå lange ventetider. I foredraget vil Lund gjennomgå hovedpunkter fra noen av endringsprosessene han har ledet, og hvilke erfaringer man tar med seg.

.

Om Ole Christer Lund:
Ole er født og oppvokst på en slektsgård i Innlandet, med voksenagronomutdannelse fra Jønsberg. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2006, med videreutdanning som psykologspesialist fra 2014, og har mer enn 17 års erfaring fra psykisk helsevern for barn, unge og voksne. Lund har utgitt bøker om stress og mindfulness på Gyldendal Akademisk, og hatt foredragsvirksomhet om disse temaene på ulike arenaer. Fra 2018 har Lund vært leder av BUP Hamar.

PÅMELDINGSLINK

Bli medlem i Lean Forum Namdal