Kontakt

Styresammensetning - valgt på årsmøtet 1.juli 2021:

.

Gaute Knutstad, leder

NCE Manufacturing/SINTEF Manufacturing (SIVA fra 1.1.2022)

gaute.knutstad@siva.no

93058011

Oskar Aarnes, medlem

TINE Meieriet Frya 

oskar.aarnes@tine.no

99109930

Odd Erik Kokkin, medlem

LO Innlandet

odd.erik.kokkin@lo.no

91625078

Torodd Rande, medlem

KA Rasmussen AS

tr@karasmussen.com

41608099

Ottar Henriksen, medlem/valgkomité

NTNU Gjøvik

ottar.henriksen@ntnu.no

90144405

Randi Mølmen, medlem

Sykehuset Innlandet

randi.molmen@sykehuset-innlandet.no

92097134

Rune Evensen, medlem

Thune Produkter AS

rune.evensen@thuneprodukter.no

46851002

Monika Izabela Korczynska Valset, medlem

NTNU Gjøvik 

monika.i.k.valset@ntnu.no

91596614

Frode Amundsen, medlem

Furnes Jernstøperi AS

fam@furnes-as.no

95865978

Torhild Mæhlen Storli, medlem

Sparebank 1 Østlandet 

torhild.storli@sb1ostlandet.no

90073372

Observatører:

     

Mette Holmriis Brøgger

SINTEF Manufacturing

   

Kjell Smedsrud

Fellesforbundet avd 23, Raufoss J&M

   

Sekretariat :

     

Tove Løkken

Krudtverket AS

tove@leanforuminnlandet.no

40608131