Kontakt

Styresammensetning - valgt på årsmøtet 22.april 2020:

.

Gaute Knutstad, leder

NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing

gaute.knutstad@sintef.no

93058011

Oskar Aarnes, medlem

TINE Meieriet Frya 

oskar.aarnes@tine.no

99109930

Odd Erik Kokkin, medlem

LO Innlandet

odd.erik.kokkin@lo.no

91625078

Torodd Rande, medlem

KA Rasmussen AS

tr@karasmussen.no

41608099

Ottar Henriksen, medlem/valgkomité

NTNU Gjøvik

ottar.henriksen@ntnu.no

90144405

Randi Mølmen, medlem

Sykehuset Innlandet

randi.molmen@sykehuset-innlandet.no

92097134

Rune Evensen, medlem

Thune Produkter AS

rune.evensen@thuneprodukter.no

46851002

Monika Korczynska, medlem

Gudbrandsdalen Uldvarefabrik AS

monika.korczynska@gu.no

91596614

Frode Amundsen, medlem

Furnes Jernstøperi AS

fam@furnes-as.no

45963544

Sekretariat :

     

Tove Løkken

Krudtverket AS

tove@leanforuminnlandet.no

40608131

       
       

 

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.