Program

08.00-09.30 Registrering/kaffe
08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean basic - Lean på norsk
09.30-09.40 Velkommen
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet
09.40-09.55 Hvor går vi nå? Endringsbehovet i en ny tid
Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
09.55-10.25 Gert Frick
10.25-10.40 Pause
10.40-11.10 Overhalla Betongbygg, "Årets norske Leanvirksomhet 2019"
Arnt Ove Amdal, adm.dir.
11.10-11.40 Mapei - finalist "Årets norske Leanvirksomhet 2019"
11.40-12.00 Om den norske samarbeidsmodellen, Lean på norsk - Tillitsvalgtes rolle i en ny tid
Kine Asper Vistnes, forbundssekretær i Fellesforbundet
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Jotuns Leanreise, og deres Pingvin-kultur
Kjell Gundersen, Jotun
13.15-14.15 Parallelle sesjoner
14.15-14.30 Pause
14.30-14.50 Oppsummering i plenum etter gruppediskusjoner
14.50-15.15 Molstad Modell og Form - vinner "Årets team" under Industriprisen 2019
15.15-15.55 Bærekraftig framtidig arbeidsliv
Jan Christian Vestre, Vestre AS
15.55-16.00 Avslutning
styreleder Lean Forum Innlandet

Foredragsholdere