Gaute Knutstad

Lean Forum Innlandet

Gaute Knutstad er styreleder i Lean Forum Innlandet og vil lede oss gjennom dagen.