Kine Asper Vistnes

Fellesforbundet

Kine Asper Vistnes er  forbundssekretær i ledelsen med ansvar for industri og havbruk.