Leandagens hovedtema

HVOR GÅR VI NÅ? Endringsbehovet i en ny tid

I løpet av noen få uker opplevde vi en verden nærmest snudd på hodet. Mange av oss sitter fortsatt på hjemmekontor med nye arbeidsformer. Når nasjonen ble nedstengt i mars, ble mange permittert eller sagt opp, og et utall av bedrifter sliter enormt økonomisk og mange vil gå konkurs. Hva blir det med oss nå?

Samtidig som vi må jobbe oss gjennom en krevende periode med en pandemi, vet vi at vi også må endre oss og blir endret av en nødvendig økologisk og digital transformasjon. Vi blir utfordret av store globale trender og rammevilkår. Alt dette påvirker oss. Verdikjedene vi er en del av vil samhandle annerledes enn før, verdiskapingen og konkurransekraften og vilkårene for disse endres. Arbeidets organisering og hvordan dette ledes må se annerledes ut for at vi fortsatt skal kunne utnytte våre fortrinn.

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir det med oss nå? Dette var tema og hovedutfordringene på NHOs årskonferanse i januar 2020, som rammer inn årets Leandag i Innlandet.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre rustet til å skape fremtiden for og i din virksomhet!

Vi ønsker deg velkommen til årets Leandag!

Hilsen Styret Lean Forum Innlandet

I år kan du velge om du vil delta fysisk eller digitalt.