Leandagens hovedtema

HVOR GÅR VI NÅ? Endringsbehovet i en ny tid

I løpet av noen få uker opplevde vi en verden nærmest snudd på hodet. Mange av oss sitter fortsatt på hjemmekontor med nye arbeidsformer. Når nasjonen ble nedstengt i mars, ble mange permittert eller sagt opp, og et utall av bedrifter sliter enormt økonomisk og mange vil gå konkurs. Hva blir det med oss nå?

Samtidig som vi må jobbe oss gjennom en krevende periode med en pandemi, vet vi at vi også må endre oss og blir endret av en nødvendig økologisk og digital transformasjon. Vi blir utfordret av store globale trender og rammevilkår. Alt dette påvirker oss. Verdikjedene vi er en del av vil samhandle annerledes enn før, verdiskapingen og konkurransekraften og vilkårene for disse endres. Arbeidets organisering og hvordan dette ledes må se annerledes ut for at vi fortsatt skal kunne utnytte våre fortrinn.

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir det med oss nå? Dette var tema og hovedutfordringene på NHOs årskonferanse i januar 2020, som rammer inn årets Leandag i Innlandet.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre rustet til å skape fremtiden for og i din virksomhet!

Vi ønsker deg velkommen til årets Leandag!

Hilsen Styret Lean Forum Innlandet

I år kan du velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.