Program

08.00-09.30 Registrering/kaffe
08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean basic - Lean på norsk
Mette Holmriis Brøgger, SINTEF Manufacturing og Viggo Johannessen, Kiwa
09.30-09.45 Velkommen Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet
09.45-10.00 Hvor går vi nå? Endringsbehovet i en ny tid
Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
10.00-10.45 "Be the change you want to see"
Gert Frick
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Overhalla Betongbygg, "Årets norske Leanvirksomhet 2019"
Arnt Ove Amdal, adm.dir.
11.30-12.00 Mapei - finalist "Årets norske Leanvirksomhet 2019"
Jan Roger Broen, fabrikksjef og Henrik Taule Foss, Lean Manager
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Om den norske samarbeidsmodellen, Lean på norsk - Tillitsvalgtes rolle i en ny tid
Kine Asper Vistnes, forbundssekretær i Fellesforbundet
13.15-13.45 Jotuns Leanreise, og deres Pingvin-kultur
Kjell Gundersen, Group Operations Jotun
13.45-14.00 Pause
14.00-14.30 Molstad Modell og Form - vinner "Årets team" under Industriprisen 2019
Tor Henning Molstad, daglig leder
14.30-14.50 Hvordan lykkes med omstilling? Bedriftscase
Anita Hager, CEO i Intek Engineering AS og Finn Aspelien, Neuman Aluminium Raufoss
14.50-15.00 Pause
15.00-15.40 Bærekraftig framtidig arbeidsliv
Jan Christian Vestre, daglig leder Vestre AS
15.40-16.00 Hvor går vi nå? Avslutning
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet
VI TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.