BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV INNLANDET
Bli grønnere - smartere - mer nyskapende og produktiv!
.
En bærekraftig utvikling av Innlandet innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling av Innlandet krever grønn omstilling.

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon hvor hastigheten og omfanget av dette arbeidet forsterkes gjennom digitalisering. De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.
De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Lær mer - bli klokere - Delta på Leandagen Innlandet 19.-20.mai 2021!  
.
Link til påmelding

Deltakeravgift

Program

Dag 1: Onsdag 19.mai

09.00 - 11.30 Flere korte Lean-kurs og verktøy
12.00 - 15.00 Konferanseprogram

Dag 2: Torsdag 20.mai

09.00 - 12.00 Konferanseprogram

Foredragsholdere