BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV INNLANDET
Bli grønnere - smartere - mer nyskapende og produktiv!
.
En bærekraftig utvikling av Innlandet innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling av Innlandet krever grønn omstilling.

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon hvor hastigheten og omfanget av dette arbeidet forsterkes gjennom digitalisering. De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.
De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Lær mer - bli klokere - Delta på Leandagen Innlandet 19.-20.mai 2021!  
.
Link til påmelding

Deltakeravgift

Foredragsholdere

SINTEF Manufacturing

Innlandet fylkeskommune

Norsk Industri

SINTEF Manufacturing

Fellesforbundet

Partnerplast

NHO Innlandet

SINTEF Manufacturing

Norsk Gjenvinning

Hexagon Ragasco

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing

Program

Dag 1: Onsdag 19.mai

09.00 - 11.30 Flere korte Lean-kurs
12.00 - 12.15 Velkommen

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
12.15 - 14.00 Grønn omstilling og hvordan utnytte og ta i bruk ny teknologi og utnytte råvarene

Adis Cengic, Norsk Gjenvinning

Ole Gunnar Jaokobsen, Borregaard

Kjetil Staalesen, LO
Diskusjon om dagens tema

Arthur Buchardt
14.00 - 15.00 Bærekraftsmål som belyses med bedriftscase

Sissel Solum, Nammo

Inger Helene Hals, Partnerplast
Diskusjon om dagens tema

Dag 2: Torsdag 20.mai

09.00 - 09.05 Velkommen
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet
09.05 - 09.30 Våre konkurransefortrinn - Den norske modellen
09.05 - 09.30
Knut Sunde, Norsk Industri

Kenneth Sandmo, LO
09.30 -10.40 Lean og læring
Lean og læring i en digital verden
Daryl Powell, SINTEF Manufacturing
Kompetanseutvikling
Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundet
Diskusjon om dagens tema
10.40 - 10.50 Pause
10.50 - 11.10 Økt hastighet i innovasjonsprosessene
Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco
11.10 - 11.30 Lean - digitalisering - bærekraft
11.30 -12.00 Diskusjon om dagens tema
VI TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET