Arthur Buchardt

Arthur Buchardt har i mange år arbeidet som forretningsmann og eiendomsutvikler. Han var byggherre og initiativtaker til Mjøstårnet.  
.
Mjøstårnet i Brumunddal som ble åpnet i 2019, er offisielt verdens høyeste trebygning. Bygningens hovedkomponenter er kortreiste.

For Moelven er Mjøstårnet nok et synlig bevis på hva som er mulig å få til i tre, og vi tror dette bygget kan inspirere flere til å velge klimasmarte løsninger framover, sa Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier i anledning åpningen.