Bente Johansen

Benteler

Bente Johansen, HR Specialist Benteler, Divisjon Automotive, og Sindre Ensrud , hovedtillitsvalgt Benteler Automotive Raufoss, møter du under Leandagen 20.mai om tema Lean og læring.