Bjørn Sigurd Svingen

Fellesforbundet

Bjørn Sigurd Svingen, leder av Fellesforbundet avd 23, Raufoss Jern- og Metall.

Bjørn Sigurd deltar i sesjonen om livslang læring og Lean, sammen med blant andre  Mette Foss Dalseg fra Læringsfabrikken.

Her får vi høre mer om Livslang læring og LEAN – satsing på systematisk kompetanseheving som ledd i kontinuerlig forbedring, både overordnet (klynge) og i bedrift. Hvordan legge til rette for kompetanseheving som gjør de ansatte i alle ledd i stand til å utnytte en teknologi med stadig raskere omstillingstakt.