Daryl Powell

SINTEF Manufacturing

Dr. Daryl Powell er sjefforsker ved SINTEF Manufacturing og førsteamanuensis II ved NTNU.

Daryl har to Shingo-priser (Shingo forskningspris for the Routledge Companion to Lean Management og Shingo publikasjonspris for the Lean Sensei), og er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt som en ledende kapasitet innen Lean produksjon.
.

Under Leandagen vil han snakke om: Lean og læring i en digital verden.

Lean som forbedringsmetodikk har siden 1990-tallet blitt anerkjent og implementert i en rekke norske og internasjonale selskaper. Nylig har digitalisering dukket opp som drivkraft for den neste bølgen av industrielle forbedringer. Hvilken rolle skal mennesker spille i fremtidens arbeidsliv?
I dette foredraget skal Daryl Powell diskutere Lean og digitalisering fra et læringsperspektiv. Pass opp for digital sløsing!