Even Aleksander Hagen

Innlandet fylkeskommune

Even Aleksander Hagen er fylkesordfører i Innlandet. Han vil åpne Leandagen 19.mai.