Gaute Knutstad

SINTEF Manufacturing

Gaute Knutstad er forskningsleder  i SINTEF Manufacturing og styreleder i Lean Forum Norge og Innlandet.

Han har bakgrunn som marinteknisk ingeniør, sivilingeniør innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse og en doktorgrad innen Teknologiledelse fra NTNU. Han har 20 års erfaring som forsker i SINTEF innen temaer som menneske-maskin interaksjon, den norsk arbeidslivsmodellen, arbeidsmiljø og produktivitet. Han har jobbet tett på norsk industri og er opptatt av å bidra til at denne blir smartere, grønnere og mer produktiv.