Helge Totland

SINTEF Manufacturing

Helge Totland, seniorrådgiver SINTEF Manufacturing. Helge har 12 års erfaring innen Lean og kvalitetsledelse i vareproduserende og oljeindustri.