Inger Helene Hals

PartnerPlast

Inger Helene Hals, Konsernansvarlig, HR, Kvalitet og HMS i PartnerPlast.

Inger Helene har omfattende kunnskap og erfaring innen kvalitet, HMS, HR og bærekraft fra sine tidligere jobber innen store nasjonale og internasjonale selskaper. Hun har ledet store prosjekter innen bedrifts kulturforbedringsprogrammer, kvalitetsplanlegging og -kontroll, bærekraft, for å fremme HS&E og CR-bevissthet.

Under Leandagen vil hun snakke om hvordan PartnerPlast gjennomførte  prosessen frem til valg av og  implementering av FNs bærekraftsmål

•     Hvem samsnakket, pratet, diskuterte og drodlet de med ?

  • Hvordan kartla de forskjellen PartnerPlast allerede utgjorde innen bærekraft og sirkulær økonomi.
  • Gullmål, hårete KPI’er og ett hjerte som banker for ett bærekraftig PartnerPlast