Inger Helene Hals

Partnerplast

Inger Helene Hals, Konsernansvarlig, HR, Kvalitet og HMS i Partnerplast.

Inger Helene har omfattende kunnskap og erfaring innen kvalitet, HMS, HR og bærekraft fra sine tidligere jobber innen store nasjonale og internasjonale selskaper. Hun har ledet store prosjekter innen bedrifts kulturforbedringsprogrammer, kvalitetsplanlegging og -kontroll, bærekraft, for å fremme HS&E og CR-bevissthet.