Mette Foss Dalseg

Læringsfabrikken

Mette Foss Dalseg er leder for Læringsfabrikken.
Læringsfabrikken er et resultat av arbeidet med utspring i Raufoss Industripark med NCE Manufacturing (tidligere NCE Raufoss) som en av Norges første klynger, og som pådriver gjennom 15 år. I tett samarbeid mellom Raufoss videregående skole, Fagskolen Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet), Nammos Bedriftsskole, SINTEF Manufacturing og MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult).
Les mer om Læringsfabrikken her.

Mette deltar i sesjonen om livslang læring og Lean under Leandagen konferansedag 2 sammen med blant andre Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundet.

Her får vi høre mer om livslang læring og LEAN – satsing på systematisk kompetanseheving som ledd i kontinuerlig forbedring, både overordnet (klynge) og i bedrift. Hvordan legge til rette for kompetanseheving som gjør de ansatte i alle ledd i stand til å utnytte en teknologi med stadig raskere omstillingstakt.