Mette Holmriis Brøgger

SINTEF Manufacturing

Mette Holmriis Brøgger, rådgiver SINTEF Manufacturing. Mette har 5 års erfaring innen implementering av Lean på strategisk, taktisk og operativt nivå i en større produksjonsbedrift.