Dag 1: Onsdag 19.mai

09.00 - 11.30 Flere korte Lean-kurs
12.00 - 12.15 Velkommen

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
12.15 - 14.00 Grønn omstilling og hvordan utnytte og ta i bruk ny teknologi og utnytte råvarene

Adis Cengic, Norsk Gjenvinning

Ole Gunnar Jaokobsen, Borregaard

Kjetil Staalesen, LO
Diskusjon om dagens tema

Arthur Buchardt
14.00 - 15.00 Bærekraftsmål som belyses med bedriftscase

Sissel Solum, Nammo

Inger Helene Hals, Partnerplast
Diskusjon om dagens tema

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.