LØFTE SAMMEN!

Regjeringen har satt store og viktige ambisjoner for AS Norge i 2030. Vi skal redusere CO2 avtrykket med 55%, vi skal øke fastlandseksporten med 50% og det skal skapes 300.000 nye arbeidsplasser. 2030 er egentlig i morgen – så dette haster.
Det betyr at omstillingen, endringene og krafttakene må starte nå! 

Men vi må løfte sammen og utvikle vårt strategiske samsyn internt i virksomhetene, i verdikjedene og i våre økosystemer.
Vi må jobbe operativt smartere og grønnere, hvordan vi samhandler og hvordan vi produserer varer og tjenester, men også hvordan vi må ta et større ansvar for inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet.
Alt dette i en verden som er ustabil og uforutsigbar. 

Bli med oss på Leandagen Innlandet 15. juni i Raufoss industripark, Bygning 5.
Her vil du bli inspirert, bli mer kunnskapsrik og få muligheten til å lære av og om hvordan næringslivet jobber for å bli grønnere - smartere og mer produktiv.

Påmeldingslink 

Foredragsholdere

Innlandet fylkeskommune

NHO Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

Moelven Limtre AS

Finnfjord AS

SINTEF Manufacturing

NAV Vestre Toten

NAV Vestre Toten

Lean Forum Innlandet