Foredragsholdere

Innlandet fylkeskommune

NHO Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

Kongsberg Automotive Raufoss

Moelven Limtre AS

Finnfjord AS

SINTEF Manufacturing

Lean Forum Innlandet