Foredragsholdere

Innlandet fylkeskommune

NHO Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

EiendomsMegler 1 Innlandet

Moelven Limtre AS

Finnfjord AS

SINTEF Manufacturing

NAV Vestre Toten

NAV Vestre Toten

Lean Forum Innlandet