Program Leandagen

0900 - 0910 VELKOMMEN

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet
0910- 0940 LØFTE SAMMEN!

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet
0940 - 1000 DET MANGFOLDIGE ARBEIDSLIVET

Bjørn Stenvold, markedskontakt NAV Vestre Toten

Hanne Narten, markedskontakt NAV Vestre Toten
1000 - 1015 PAUSE
1015 - 1145 4 BEDRIFTSCASE:
FINNFJORD - ÅRETS LEANVIRKSOMHET 2021

Heidi Gløtta, HMS-leder og Lean-koordinator
OBS SMART BUTIKKDRIFT - ÅRETS LEANPROSJEKT 2021

Tore Westrum, Leder Kontinuerlig Forbedring Obs Kjede
FRA INDIVIDUELL TIL LAGIDRETT

Lars-Olav Lesjø Lilleengen, ansv IT og Kontinuerlig forbedring EiendomsMegler 1 Innlandet

Kristin Hammer, prestasjonsutvikler EiendomsMegler 1 Innlandet
FRA STOKK TIL TÅRN

Trond Egil Nyløkken, salgsleder Moelven industrier
1145 - 1230 LUNSJ
1230 - 1400 PARALLELLE SESJONER
Hoshin Kanri i praksis
Finnfjord AS
Lean-ledelse i en uforutsigbar verden
1400 - 1415 PAUSE
1415 - 1515 AVSLUTNING I PLENUM MED 2 INNLEGG:
CYBER SECURITY MØTER OPERATIONS
Halvor Holtskog, professor NTNU Gjøvik
LØFTE SAMMEN!
Per Joar Hansen
1530 - 1800 AFTER LEAN PÅ NTNU GJØVIK
Fokus Cyber Security - Hvordan trygge arbeidsplassen og ansatte når trusselbildet endrer seg?