Program Leandagen

0900 - 0915 Velkommen

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet
0915 - 0945 LØFTE SAMMEN!

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet
0945 - 1000 DET INKLUDERENDE ARBEIDSLIVET

Håvard Bævre, HR Business Manager, Kongsberg Automotive Raufoss
1000 - 1015 PAUSE
1015 - 1145 4 BEDRIFTSCASE:
FINNFJORD - ÅRETS LEANVIRKSOMHET 2021

Heidi Gløtta, HMS-leder og Lean-koordinator
OBS SMART BUTIKKDRIFT - ÅRETS LEANPROSJEKT 2021

Tore Westrum, Leder Kontinuerlig Forbedring Obs Kjede
FRA INDIVIDUELL TIL LAGIDRETT

Lars-Olav Lesjø Lilleengen, ansv IT og Kontinuerlig forbedring EiendomsMegler 1 Innlandet

Kristin Hammer, prestasjonsutvikler EiendomsMegler 1 Innlandet
FRA STOKK TIL TÅRN

Trond Egil Nyløkken, salgsleder Moelven industrier
1145 - 1230 LUNSJ
1230 - 1400 3 PARALLELLE SESJONER
Valg 1: Hoshin Kanri i praksis
Finnfjord AS
Valg 2: Lean-ledelse i en uforutsigbar verden
Valg 3: «Æksjen» gjennom masterplan og tett på lederskap
Eiendomsmegler 1 Innlandet
1400 - 1415 PAUSE
1415 - 1515 AVSLUTNING I PLENUM MED 2 INNLEGG:
CYBER SECURITY MØTER OPERATIONS
NTNU Gjøvik
INSPIRASJONSFOREDRAG
1530 - 1800 AFTER LEAN PÅ NTNU GJØVIK
Fokus Cyber Security - Hvordan trygge arbeidsplassen og ansatte når trusselbildet endrer seg?