Valg 1: Hoshin Kanri ved Finnfjord AS

Før lunsj (20 minutter) presenterer Heidi Gløtta, HMS-leder og Lean-koordinator ved Finnfjord, kort om reisen til prisen "Årets norske Leanvirksomhet 2021". Vi får også høre litt om  Finnfjords målnedbrytingsprosess som en "teaser" til workshopen  etter lunsj .

Selve workshopen som er totalt 90 min., er lagt opp slik:

    1. Litt teori om Hoshin Kanri (ca 15-20 min) ved Conny Svensson, seniorrådgiver hos SINTEF Manufacturing 
    2. Presentasjon av Finnfjord sin målnedbrytingsprosess fra "Finnfjord i 100" til OGSM (ca 15-20 min) ved Heidi Gløtta, Finnfjord 
    3. Gruppearbeid "Målnedbryting fra Visjon og Strategi til Mål og Tiltak". Her vil det blir brukt maler i A3 som deltakerne kan jobbe med.