Eirik Hamre Korsen

NTNU

Lean og Digitalisering – kunnskap og organisering 
Bruker vi digitalisering til å fremme Lean? Eller blir digitalisering en flaskehals?
Får vi driftsavdelingen og IT-avdelingen til å gå i takt?
Utnytter vi våre data?
Hvilken kunnskap trenger vi for å kunne oppnå effekten av Lean og digitalisering?

.
Eirik Hamre Korsen belyser disse problemstillingen under Leandagen, i plenum kl 14.30 - 15.00. Eirik er førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik, deltar i forskningsprosjektene SFI Manufacturing, Lean Digital, og SFI NORCICS, hvor han i vareproduserende industri forsker på hvordan ledelse og styring i organisasjoner påvirkes av digitalisering.