Kenneth Gilje

Gilje Tre AS

Kenneth Gilje, jobber som kulturarbeider på Gilje Tre, og senior rådgiver i SINTEF Manufacturing.

Han har brukt 17 år på å forstå hva som ligger under verktøy og teknikker, og må erkjenne at jo mer man forstår jo mindre ser man at man kan.

Brenner for å rive siloer, riste i ledere og snu pyramiden. Er opptatt av at man skal slutte å lure seg selv med historier på glanset papir og heller søke hvorforet i alt man gjør. I dette ligger menneskelig utvikling, som er selve kjernen i TPS (Lean). Lean er ikke et prosjekt med en flashy overskift eller et program. Lean er mentalitet, det er mennesker som vokser. Det hele starter med et hvorfor?

Kenneth deler sine erfaringer i parallell-sesjonen Valg 6: Bærekraftig Lean-ledelse