Kent Roger Buajordet

Hapro

Kent Roger Buajordet. Lean-koordinator og tillitsvalgt, og prosjektleder for Produktivitetsspranget på Hapro Electronics AS.

Hapro Electronics AS er en kontraktsprodusent av elektronikk på Hadeland med 350 ansatte. Produserer blant annet elbilladere for Easee, videokonferanseutstyr, digitale bokser til tv signaler bla. for sendinger fra Premier League, og også mobiltelefoner for eksplosjonsfarlige områder.

Vi møter Kent Roger på Leandagen i parallell-sesjonen Lean Introduksjon med spill.