Kjell Sigve Kvalavåg

SINTEF

Kjell Sigve Kvalavåg, seniorrådgiver  SINTEF Manufacturing AS, Avdeling: Industrielle økosystemer

Vi møter Kjell Sigve i parallell-sesjonen Valg 4: Moderne vedlikehold