Niklas Modig

Niklas Modig er en av Skandinavias fremste eksperter på Lean-ledelse, og en svært ettertraktet foredragsholder. Modig har særlig stor kunnskap om hvordan Lean-filosofien og Toyota Production System kan integreres i hele verdikjeden i en bedrift eller organisasjon. Han er også kjent for sin egenutviklede Lean-ledelsesfilosofi, som blir aktivt brukt av mange bedriftsledere og ledergrupper.