Ruth Laeskogen Hoff

Fagskolen Innlandet

Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder Industriell teknologi og logistikk ved Fagskolen Innlandet.