Valg 3: Målnedbryting/daglig operativ styring

Lær hvordan du kan bygge en struktur og kultur for å realisere virksomhetens strategier ved hjelp av målnedbryting.

 Hvorfor akkurat dette kurset?

Det er sentralt at det finnes definerte mål på alle nivåer i din bedrift. I dette kurset vil du lære å bruke et leanverktøy som heter Hoshin Kanri. Verktøyet er effektivt for å bygge samsyn, skape konsensus og treffe beslutninger i fellesskap for å realisere bedriftens strategier.

 Kurset er rettet mot ledere og sentrale støtteressurser og gjerne i samspill med tillitsvalgte.

 

Agenda

  • Teoretisk gjennomgang av konseptet Målnedbryting og daglig operativ styring
  • Presentasjon av bedriftscase – Hoff
  • Oppgave knyttet til tema

Tilbud om oppfølging på Teams, 14 dager etter Leandagen Innlandet 

 

Gaute Njå  fra Hoff og Mette Holmriis Brøgger fra SINTEF Manufacturing leder denne sesjonen