Valg 4: Moderne vedlikehold

 Lær hvordan du kan bruke moderne vedlikehold i din bedrift.

https://www.youtube.com/watch?v=DNrEZ8cBmYw&t=38s

 

Hvorfor akkurat dette kurset?

Et riktig vedlikehold er nødvendig for å skape stabile prosesser som muliggjør god flyt i verdikjeden, og der igjennom bidra til lønnsom drift.

Dette kurset vil gi kunnskap og skape en felles forståelse for hvordan man etablerer eller videreutvikler en vedlikeholds-funksjon, som på en effektiv og god måte støtter oppunder bedriftens overordnede mål.

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte og sentrale støtteressurser som ser behov for å etablere arenaer for å sikre at forbedringsarbeidet ledes og følges opp på lik linje med daglig drift.

 

Agenda

-          Teoretisk gjennomgang av konseptet Moderne vedlikehold

-          Presentasjon av bedriftscase Nortura Rudshøgda

-          Oppgave knyttet til tema

-          Oppfølging på Teams, 14 dager etter Leandagen Innlandet  

 

Kjell Sigve Kvalavåg fra SINTEF Manufacturing leder denne sesjonen.