Valg 5: Effektiv opplæring - Training Within Industry

Lær metoder for å sikre effektiv opplæring og kontinuerlig forbedring.

 

Hvorfor akkurat dette kurset?

I en hektisk hverdag er det viktig å utføre arbeid i henhold til gode retningslinjer.

Dette kurset gir en innføring i gjennomprøvde metoder for å sikre effektiv opplæring og sikre ett arbeidsmiljø preget av kontinuerlig forbedring og trivsel. Dette er en introduksjon til ett konsept som kalles TWI - Training Within Industry.

TWI Moduler som gjennomgås er JI, JM og JR. Spesielt fokus i dette kurset rettes mot JI (jobb instruksjon) med teori og erfaringer fra norsk prosessindustri.

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte og sentrale støtteressurser.

 

Agenda

-          Teoretisk gjennomgang av konseptet Training Within Industry

-          Oppgave knyttet til tema

-          Oppfølging på Teams, 14 dager etter Leandagen Innlandet 

 

Helge Totland fra SINTEF Manufacturing leder denne sesjonen