150 ville lære om det siste innen effektiv ledelse

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.

Artikkel fra Hamar Dagblad.
Tekst og foto: Jo Espen Brenden

Deltakere fra privat og offentlig sektor ville lære om effektiv ledelse, engasjement, samarbeid og endring. Med et bredt spekter av foredragsholdere fra nasjonalt og lokalt næringsliv lokket Lean Forum Innlandet hele 150 deltakere til det første Lean-arrangementet i Hamar.

Nyttig «verktøykasse»

– Vi har i løpet av denne dagen et søkelys på forbedringsarbeid, spesielt innenfor medarbeiderinvolvering, slik at det blir bedre bedrifter for ansatte og eierne, og få et løft for dem som skal produsere noe i Norge i framtiden. Lean er veldig bredt, men vi snakker i dag om samarbeid, engasjement og involvering, sier Oddbjørn Maurdalen.

Han er styreleder i Lean Forum Innlandet og til daglig administrerende direktør hos Furnes Jernstøperi. Maurdalen var veldig fornøyd med oppmøtet.

– Fin blanding på deltakerne, fra bank og forsikring til kommuner og helseforetak slik at det ble en forsamling med stor kompetanse. Vi startet tidlig med Lean Basic for dem som trengte litt innføring, for deltakerne starter på litt forskjellig ståsted, forteller Maurdalen.

På dagen ble det stands og interessante foredrag i tillegg til tid til nettverksbygging.

– Dette er læring på tvers og en fin møteplass. Her finner man alt fra vareproduserende industri til sykehus. Og det fine er at alle kan bruke den samme verktøykassen, sier daglig leder Eli Bryhni fra Hamarregionen utvikling.

Selvstendighet

En av foredragsholderne var Ole Enger, tidligere toppleder i solselskapet Rec og hos selskapene Saba og Elkem; i tillegg til at han har hatt en rekke styreverv i Borregaard (styreleder), Kværner og Norske Skog.

– Og hva er det siste innen det å skape en effektiv ledelse?

– Verden endrer seg ikke over natten, men det det dreier seg om er å få de som sitter i verdikjeden til å ta beslutninger. Desentraliser så mye som mulig. Beslutninger bør tas på lavest mulig nivå, råder Enger.

– Det er operatørene som er verdikjeden. Vi andre som er i stab skal serve slik at andre blir mest mulig selvstendige, og at alle får gjort en best mulig jobb, skyter Maurdalen inn.

Les mer om Leandagen 2017 her.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.