Nettverksmøte 13.02.14 hos NorDan, Otta

Det var stor interesse for Lean Forum Innlandet sitt nettverksmøte den 13. februar. Nærmere 70 personer møtte opp på Otta for å høre erfaringer fra TINE (Frya og Tretten) og NorDan (Otta og Moi).

Dagen begynte med frokost og innledning på Nord Gudbrandsdal Videregående skule på Otta. Her fikk deltakerne en grundig innføring i Lean i næringsmiddelindustrien da meierisjef Erik Isum fortalte om sine erfaringer fra Frya og Tretten. Frode Henning Killi fulgte deretter opp med å fortelle om Leanprosessen hos NorDan på Otta og Moi: "Hvorledes startet vi og hvor er vi idag". Killi introduserte også deltakerne for Gudbrandsdal industrinettverk (GIN), og fortalte hvordan dette nettverket jobber for å fremme vekst i Gudbrandsdalen. Etter en kort oppsummering og diskusjon ved leder Kai Glæserud i Lean Forum Innlandet, tok deltakerne den korte bilturen bort til NorDan sine lokaler for å se og høre mer om bedriften og dens arbeid med Lean. Det ble en lærerik rundtur i fabrikken, hvor alle lot seg imponere over godt innarbeidet orden og struktur som har gitt Ottafabrikken så gode resultater.

 

Presentasjonen til Erik Isum finner du her:

Tine Presentasjon Lean nettverkssamling Otta

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.