Første nettverkssamling på HAPRO 8.9.2011 vel gjennomført

Nesten 80 deltakere hadde funnet veien til HAPRO denne dagen. Det viser at det er stor interesse for Lean i Innlandet.  

Flere forskjellige bransjer, fra privat og offentlig tjenesteyting, var representert på nettverkssamlingen.

Programmet: 

  • Kai Glæserud, leder Lean Forum Innlandet, ønsket velkommen og informerte om etableringen og forumets formål. 
  • Erik Lundbekk, adr dir ved HAPRO, delte sine erfaringer med Lean og understreket viktigheten av involvering av ansatte. Deltakerne fikk deretter en interessant omvisning i produksjonslokalene til HAPRO og fikk også sett nærmere på hvordan bedriften hadde tatt i bruk måltavler og annet Lean-verktøy.
  • Are Fjermeros, divisjonsrådgiver Sykehuset Innlandet, fortalte om sine Lean- erfaringer fra sykehuset på Lillehammer.
  • Odd-Arnvid Bollingmo, assisterende rådmann i Vestre Toten kommune, om oppstarten av Lean-prosjektet i kommunen
  • Torunn Aas Taralrud, direktør Innovasjon Norge om Miljøteknologiprogrammet og andre relaterte tjenester 
  • Om Lean Forum Norge ved Per Kristian Østbye
  • Oppsummering 

Det vil bli avsatt mer tid til diskusjoner og nettverksbygging på neste nettverkssamling. Tid/sted for neste samling ikke endelig avklart, men følg med på  hjemmesiden www.leanforuminnlandet.no ,  www.leanforumnorge.no under fanen "Regionale forum" hvor du fortløpende vil finne informasjon om utviklingen og den videre nettverksbyggingen.

 

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.