Det ble en meget bra nettverkssamling hos GENO på Stange 5. mars

De 30 Lean interesserte som hadde møtt fram fikk en interessant ettermiddag hos Geno på Stange. Her møtte vi administrerende direktør Sverre Bjørnstad og Sverre Lang-Ree, ansvarlig for Lean innføringen hos GENO, en internasjonal virksomhet med 220 ansatte over nesten hele verden.

De driver med genetikk i verdensklasse, eies av 9500 bønder og satser sterkt på FoU, innovasjon og kompetanseutvikling, kombinert med effektiv drift og kostnadsfokus

Norsk kostnadsnivå har bidratt til fokus på kostnader i avlen og lagt grunnlag for internasjonal konkurransekraft

Vi fikk glimt fra før og under innføring av Lean.  Konkrete eksempler på tiltak for å oppnå en effekt på 10 MNOK. Vi fikk også med oss en visning av NRF okser i visningsrommet.

Så fikk vi høre fra Romedal og Stange almenning, to bygdealmenninger som eies av alle som driver jordbruk i bygda, ved bestyrer Rune Brenna.

De forvalter ett areal på 370.000 daa med en avvirkning 80.000m3 tømmer årlig med 12 ansatte.

De administrerer Jakt og fiske i dette området, har 150 skogskoier som leies ut, og hyttefelt som administreres. Almenningen deler også ut utbytte til de som har bruksrett (ca. 40 mill siste 3 år)

 

Kan to så ulike virksomheter ha noe til felles?

Jo, de har det til felles at rammebetingelsene endrer seg og at de derfor har ett sterkt behov for å endre seg, bli mer innovative, effektive og redusere kostnader. De begge bestemte seg for å gå for Lean filosofien som utviklingsverktøy og strategi.

De startet fra grunnen av med Lean spill for å få styremedlemmer, administrasjon og ansatte til å forstå hva dette dreide seg om. Avmystifisere og skape trygghet.

De valgte i stor grad å starte med verdistrøms analyser og har nå redefinert nesten alle virksomhetens prosesser.

Dette har skapt stort engasjement hos alle involverte.

Vi fikk to meget gode innlegg som også tydeliggjorde hvor uavhengig av bransjer og størrelse Lean filosofien og Lean verktøyene virkelig er

 

På slutten av dagen ble det en diskusjon med gode og interessante spørsmål til foredragsholderne.

Det ble også ett godt gjennomført nettverksmøte i en fantastisk flott setting på gården Store Ree. Innblikket i en produksjon de flest av oss kjente lite til i forveien var også meget interessant.
Tekst og bilder: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.