En inspirerende og vellykket dag

Over 40 interesserte og engasjerte deltakere (hvorav 12 deltakere fra kommunene i distriktet) kom for å høre: Geir Inge Brelin, regionbanksjef i Sparebanken Hedmark og Kenneth Tilley, leder for kontinuerlig forbedring i Sparebanken Hedmark og deres metodikk og strategier for å implementere Lean i sin virksomhet.

Vi startet dagen med lunch og mingling. Praten og diskusjonene både under lunsjen og underveis var meget interessant, og spesielt kanskje da flere av deltakerne begynner å kjenne hverandre fra våre tidligere nettverksmøter, og har begynt å kommunisere og utveksle erfaringen ogsåutenfor disse.

Geir Inge Brelin startet med å fortelle om banken og dens strategi for Lean og kontinuerlig forbedring. Så fortsatte Kenneth Tilley og to av hans medarbeidere i banken å gi et innblikk i Sparebanken Hedmarks tilnærming til Virksomhetsstyring og Kontinuerlig forbedring og hvordan disse er nært knyttet sammen med sine utfordringer og muligheter. Tilley ga oss også et innblikk i Lean ekspertutdannelse og virksomhetsbesøk i Danmark.

Tilbakemeldingene var entydige. Alle syntes det ble en meget inspirerende og vellykket dag på Hamar.

Tekst: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.