Hør Niklas Modig på Årets Leandag i Innlandet

Niklas Modig deltar på Årets Leandag i Innlandet for 3. året på rad.

Niklas Modig forsker innenfor områdene Lean service og Lean management. Han er en populær foredragsholder på internasjonalt plan og har raskt tatt en ledende posisjon på dette området. Som den eneste utlending har han under en lengre periode fått følge Toyotas arbeid med å skape «operational excellence» innenfor samtlige prosesser/områder.

Niklas Modig er forsker ved Handelshögskolan i Stockholm. Han benyttes ofte som rådgiver overfor bedrifter og virksomheter som ønsker å arbeide med forbedringsarbeid med utgangspunkt i Lean-filosofien. I 2011 publiserte han boken «Vad är lean?», som raskt ble en bestselger i Sverige. Boken er oversatt til flere språk (bl.a. norsk) og solgt i over 130 000 eksemplarer.

Niklas Modig kommer til Årets Leandag i In nlandet for 3. år på rad. Han er en veldig dyktig kommunikatør og inspirator, og vi ser fram til at enda flere mennesker i Innlandet skal få høre hans lettfattelige og inspirerende tilnærming til Lean.Han vil snakke om hvordan komme i gang med Lean, og hva man gjør når det butter imot. Det vil være mye nyttig å ta med seg uansett hvor langt den enkelte har kommet i sitt forbedringsarbeid.For de som har hatt gleden av å ha hørt han før er det i år enda mer å lære!

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.