Hva skal til for å endre en organisasjon?

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

Kontinuerlig utvikling er mer regelen enn unntaket i dagens skiftende forretningsmiljø. Det er imidlertid vanskelig å skifte folk.
Dette øker kravene til effektiv kommunikasjon mellom ansatte og kunder. Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik hva som trengs for å endre en organisasjon.
Erik Modig har doktorgrad i effektiv kommunikasjon og er forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm.
Han er forfatter av boken Bang for Buck som ble kåret til Årets Markedsføringsbok 2017 i Sverige.

Erik er en populær foredragsholder om emnekommunikasjon, både mot kunder og internt i selskaper, samt hvordan dette er knyttet til psykologi og hjerneforskning. På scenen blander han siste forskning med verdensomspennende analyse og praktiske tips for å skape kommunikasjon som virkelig skaper resultater.

Modigs forskning fokuserer på hvordan folk samhandler og samhandler med ulike typer kommunikasjon, samt årsakene og effektene av menneskelig kreativitet

Les mer om Leandagen Innlandet her

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.