Lean workshop 15. oktober

15. oktober avholdt vi nettverksmøte som planlagt, denne gangen med Lean workshops. Vi hadde leid inn tre konsulentselskaper, som er blant Norges beste på leanprosesser, til å kjøre Lean workshop med oss.

De hadde med seg litt forskjellig innhold i workshopene sine og deltakerne kunne velge mellom:

- Deloitte som kom med en workshop hvor deltagerne fikk testet ut prinsippene for kontinuerlig forbedring. Spillet simulerte akuttmottaket på ett sykehus.
- Teknologisk Institutt hadde med seg en workshop med fokus på produksjon og flyt. Her jaktet en på forbedringer og benyttet de fleste Lean verktøy i prosessen.
- Sintef Raufoss Manufacturing gjennomførte en workshop med fokus på flyt i administrative prosesser.

 

Det hele foregikk i industriparken på Raufoss, med 29 deltagere.

De jeg snakket med etter workshopene var svært fornøyde. De «ferske» synes de hadde fått ett godt innblikk i Lean tankesett og verktøy, mens de mer erfarende fikk en god oppfriskning av gammel, kanskje noe rusten kunnskap.

Alle fikk med seg gode ideer til hva de kunne gjøre på hjemmebanen.

Det ble en førsteklasses Lean trenings dag til en rimelig pris.

Tekst og foto: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.